กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.บางคา 
     
ประกาศ อบต.บางคา เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลากรปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการก่...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.บางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยการ ปรับปรุงที่ทำการองค์กา
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 5 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านปากค
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13,14,7 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกำนันวิชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2557 ...
อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 1 / 19 มีนาคม 2557 / ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา

ครั้งที่ 2 / 12 มิถุนายน 2557 / ณ ศาลาการเปรียญวัดจรเข้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา


ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน  

 


ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซี่ยน  

 


งาน "มหกรรมสุขภาพดี วิถีราชสาส์น"
งาน "มหกรรมสุขภาพดี วิถีราชสาส์น"  

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสุขภาพดี วิถีราชสาส์น" ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

* ในงานพบกับ การออกบูธนิทรรศการและการบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอราชสาส์น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอราชสาส์น ร.ร.ราชสาส์นวิทยา ฯลฯ

* ตรวจอาหารเพื่่อหาสารปนเปื้อน โดยสามารถนำอาหารมาให้ตรวจได้ เช่น ถั่งงอก อาหารทะเล น้ำมันทอดซ้ำ

* แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเอง สาธิตการนวดกดจุดรักษาฯ

* เลือกซื้อสินค้าโอทอป(OTOP)


การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
นางวรลักษณ์ รัตนา
นายก อบต.บางคา

 
นางจุฑามาศ จิตนะวัฒน์
ปลัด อบต.บางคา
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางคา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.227.72.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 671,362 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 0-3859-1463  Fax : 0-3859-1463
Email : tumbonbangka@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
sikiş türk sikiş türk porno